هزینه ها و تعرفه ها

طراحی لوگو
شروع از
500/000 تومان
​​​​​​​الی 5/000/000 تومان

طراحی گرافیک
شروع از
500/000 تومان
​​​​​​​الی 30/000/000 تومان

خدمات سئو
شروع از
5/000/000 تومان
​​​​​​​الی 50/000/000 تومان

خدمات تولید محتوا
شروع از
5/000/000 تومان
​​​​​​​الی 150/000/000 تومان

طراحی سایت با قالب آماده
شروع از
5/000/000 تومان
​​​​​​​الی 70/000/000 تومان

طراحی اپلیکیشن قالب آماده
شروع از
5/000/000 تومان
​​​​​​​الی 70/000/000 تومان

طراحی سایت با کد نویسی و
برنامه نویسی، شروع از
70/000/000 تومان
​​​​​​​به بالا

طراحی اپلیکیشن با کد نویسی  و برنامه نویسی، شروع از
70/000/000 تومان
به بالا

شرایط پرداخت اقساطی 1 ماهه الی 12 ماهه